Onze leidende principes

Almazonia is de combinatie van de Portugese woorden “Alma” (ziel) en “Amazônia” (Amazone). Dit betekent voor ons dat alles en iedereen met elkaar verbonden is. Voor Almazonia betekent dit dat onze groei niet ten koste mag gaan van de levensomstandigheden van de inheemse bevolking en van de biodiversiteit van het Amazoneregenwoud.

Om dit te realiseren, laten we ons leiden door de volgende 5 principes:

Direct kopen bij de teler

Het leren kennen van de leveranciers stelt ons in staat om diegenen te selecteren die toegewijd zijn aan hetzelfde verantwoordelijkheidsgevoel voor mens en milieu.

Het koesteren van de lokale gemeenschap

We zijn er vast van overtuigd dat de mensen die in het Amazonegebied wonen, als ze een behoorlijk inkomen hebben, het grootste potentieel hebben om te investeren in het behoud van de biodiversiteit van bossen.

Verantwoordelijk bosbeheer

We hebben handelsovereenkomsten gesloten die zich inzetten voor de ecologische, economische en sociale waarden om het Amazone regenwoud in leven te houden.

Een eerlijke en transparante commerciële keten

Almazonia biedt een transparante productieketen met een eerlijke betaling voor een ieder betrokken, van palmboom tot handpalm.

Bewustwording producent en consument

We werken aan het toegankelijk maken van informatie. We willen mensen aanmoedigen om het consumeren op een meer complexe manier terug te eisen, waarbij ze zich bewust zijn van zichzelf als een integraal en actief onderdeel van een keten van relaties.

Onze reis wordt geleid door deze principes. We staan open voor het bespreken van voorstellen met betrekking tot de duurzame ontwikkeling en horen graag uw input en ideeën.